Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 14.juni 2022

 

1) Købsbetingelser

 1. Disse betingelser finder anvendelse når du foretager køb gennem hjemmesiden www.olfertogofelia.dk (herefter benævnt ”hjemmesiden” eller ”webshoppen”) eller i vores fysiske butik. Når du foretager et køb, indgås der en aftale mellem dig som privatperson og enkeltmandsvirksomheden Olfert og Ofelia (CVR.nr. 4136732) beliggende Hørsholm Midtpunkt 193, 2970 Hørsholm (herefter benævnt ”Olfert og Ofelia”, ”vi” eller ”os”).
 2. Du kan tage kontakt til os via tlf.nr. 31 90 44 42 eller e-mail info@olfertogofelia.dk

 

2) Aftale samt ordreafgivelse

 1. Olfert og Ofelia handler kun med privatpersoner, der som forbrugere handler på hjemmesiden/i butikken. Det er således ikke muligt at købe større varepartier med henblik på B2B-/BTC-videresalg. Når du foretager et køb, accepterer du disse købsbetingelser, som omfatter alle salg. For gyldigt at kunne placere ordre via webshoppen skal du være berettiget til at indgå en aftale i overensstemmelse med aftaleloven og anden lovgivning, hvorfor du eksempelvis ikke må være underlagt værgemål. Købelovens regler om forbrugerkøb regulerer ligeledes dine og Olfert og Ofelias rettigheder og forpligtelser overfor hinanden.
 2. Når du har gennemført et køb via webshoppen, modtager du efterfølgende en kvittering på den mailadresse, som du har oplyst i forbindelse med købet. Det er dit ansvar, at du oplyser en korrekt mailadresse, som du kan tilgå. Efter købet modtager du en kvittering på din ordre, som udelukkende er en bekræftelse på, at vi har modtaget din ordre. Kvitteringen er således ikke en bekræftelse på, at der er indgået en gyldig og bindende aftale. Der er først indgået en gyldig bindende aftale mellem dig og Olfert og Ofelia når du modtager en endelig ordrebekræftelse. Inden fremsendelse af endelig ordrebekræftelse forbeholder vi os retten til at afvise din ordre helt eller delvist, hvis du har a) oplyst urigtige oplysninger ved check ud i kassen b) hvis vi har mistanke om forsøg på snyd/svindel c) eller hvis vi ikke har den pågældende vare på lager. I sidstnævnte tilfælde underretter vi dig herom hurtigst muligt.

 

3) Pris og betaling

 1. Ved placering af ordre gælder de priser, som er anført på webshoppen/i butikken på tidspunktet for ordreafgivelsen/købet. Alle priser er opgivet i DKK inkl. moms.
 2. Såfremt prisen på og/eller oplysninger om en vare på webshoppen/butikken er forkerte, og du har eller burde have opdaget dette (ond tro), gælder prisen eller oplysningerne ikke for det pågældende køb. I sådan et tilfælde, vil vi informere dig hurtigst muligt herom.
 3. Du kan benytte forskellige betalingsmuligheder i forbindelse med afgivelse af en ordre på webshoppen, og du kan vælge hvilken betalingsmulighed, som du ønsker at benytte. De betalingsmuligheder, som du kan vælge i mellem, vil altid blive oplyst i forbindelse med din ordre. Der kan påløbe yderligere omkostninger afhængigt af hvilken betalingsmulighed, du vælger. Vi har ret til at vælge hvilke betalingsmuligheder, som tilbydes via webshoppen, og disse kan variere løbende.
 4. Pengene trækkes, når ordren er afsendt.

 

4) Gavekort

 1. Olfert og Ofelia gavekort har en gyldighed på to år og kan kun bruges fysisk i butikken. Du kan benytte flere gavekort til samme køb og som delvis betaling for et køb. Hvis værdien af gavekortet overstiger det aktuelle købsbeløb, vil de overskydende blive stående på gavekortet og kan benyttes til senere køb frem til udløbet for gavekortets gyldighedsperiode. Det er ikke muligt at ombytte gavekortet til kontanter.

 

5) Forsendelse og levering

 1. De købte varer leveres til dig gennem den leveringsmetode, som du har valgt ved check ud i kassen. Du kan finde oplysninger om dine leveringsmuligheder på hjemmesiden og ved check ud. Der kan påløbe/blive opkrævet forsendelsesgebyr afhængigt af den valgte forsendelsesmetode.
 2. Den forventede leveringstid er anført på hjemmesiden og i den modtagne ordrebekræftelse og er afhængig af den valgte leveringsmetode. Den forventede leveringstid, der er anført på hjemmesiden, regnes fra modtagelse af endelig bekræftelse og ikke fra tidspunktet for din ordreafgivelse. Vi efterstræber altid at levere din ordre inden for det anførte antal arbejdsdage for levering.
 3. Nærværende købsbetingelser finder udelukkende anvendelse for levering i Danmark.
 4. Det er dit ansvar at modtage eller hente dine pakker i overensstemmelse med de instrukser, som du bliver oplyst i forbindelse med levering. Pakker, der ikke rettidigt afhentes indenfor den dato som er anført i leveringsmeddelelsen, vil blive returneret til vores butik/lager. Vi refunderer herefter pengene, hvis du fortsat ikke ønsker varen leveret. Hvis du ønskes varen sendt på ny, hæfter du for yderligere forsendelsesomkostninger.
 5. For fysiske handler i butikken anses levering som sket på tidspunktet for betaling og modtagelsen af varen, dvs. når transaktionen er gennemført ved kassen.
 6. Vores leveringstid er 1-3 hverdage.

 

6) Tilbud og gaver

 1. Fra tid til anden lancerer vi tilbud i butikken/på hjemmesiden og rabatkoder på hjemmesiden. Disse tilbud er kun gyldige i den oplyste periode på de vilkår, som er oplyst i forbindelse med tilbuddet og så længe varelager haves. Tilbud kan ikke kombineres med rabatkoder på hjemmesiden ved mindre andet er udtrykkeligt anført.
 2. Ved køb af gaver i butikken, er det ikke muligt at bytte gaven til kontanter. Du har i stedet mulighed for at ombytte gaven til en vare af tilsvarende værdi eller mulighed for at få udstedt et gavekort, som kan benyttes i butikken.

 

7) Fortrydelsesret og ombytning

 1. I henhold til den gældende EU-forbrugerbeskyttelseslovgivning har du ret til at annullere dit køb inden for 14. dage efter den dag, hvor du eller en person, som har handlet på dine vegne, har foretaget et køb. Denne annullationsret gælder udelukkende for køb foretaget via webshoppen. Når du benytter dig af denne annullationsret, har du ret til åbne indpakningen og undersøge varen i det nødvendige omfang for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Du har i tilfælde, hvor du bruger annullationsretten, fuld ret til tilbagebetaling, hvis du giver os meddelelse herom indenfor 14. dage efter den dag, hvor du modtog varen. Hvis du i forbindelse med håndtering af varen for at fastslå dens art, egenskaber og funktioner har benyttet varen i større omfang end nødvendigt, har vi ret til at fratrække et beløb i den refunderede betaling. Reduktionen af refunderingen vil blive fastsat ud fra den skønnede værdiforringelse, som du har påført varen, ved at benytte den i større omfang end nødvendigt.
 2. Fortrydelsesretten og/eller retten til gratis returnering gælder ikke for varer, som der af sundheds- og hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres, hvis du har brudt forseglingen. Hvis dette er tilfældet, er dette anført i forbindelse med kvittering samt ordrebekræftelse for varen.
 3. Varer købt fysisk hos Olfert og Ofelia i vores butik kan, såfremt de er ubrugte og der fortsat er prismærke på varen, byttes til en vare af tilsvarende værdi eller til et gavekort 30. dage fra købstidspunktet. Vi skønner ved ombytningstidspunktet om varen er ubrugt og forbeholder os retten til at nægte ombytning/udstedelse af gavekort, hvis vi vurderer at varen har været brugt.
 4. Du kan udnytte din fortrydelsesret og ret til gratis returnering ved at følge vores vejledning herom på hjemmesiden. Du kan også benytte den returformular, som var vedlagt pakken eller Justitsministeriets standardformular. Du kan også tage kontakt til os, hvorefter vi vejleder dig om returnering af pågældende vare(r). Du er ansvarlig for tab og/eller skader under returforsendelsen, som skyldes, at du har optrådt forsømmeligt i forbindelse med valg af fragtmand, indpakning af varen eller evt. ved fejlagtig adressemærkning. Vi betaler returforsendelsen, hvis du vælger at benytte den fortrykte returlabel, der var vedlagt din pakke. Hvis du ikke benytter det vedlagte returlabel, skal du selv betale for returforsendelsen.
 5. Vi refunderer først betaling, når vi har modtaget den returnerede vare, eller hvis du har dokumenteret over for os, at du har sendt den til os. Vi refunderer betalingen til dig via samme betalingsmetode, som du valgte ved købstidspunktet, medmindre andet er aftalt mellem dig og Olfert og Ofelia. Refundering af købssummen kan tage et par dage ekstra afhængigt af hvilken betalingsmuligheder du har valgt henset til vores betalingsudbyders administration af tilbagebetalingen.

 

8) Reklamation

 1. Hvis din vare er behæftet med faktiske mangler, har du ret til at klage over den mangelfulde vare i overensstemmelse med de ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler, som er er gældende i Danmark. Du har i henhold til købelovens forbrugerbeskyttelsesregler adgang til at reklamere over en vare i 24. måneder fra datoen for modtagelsen af varen.
 2. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, anbefaler vi, at du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmesiden eller ved fysisk henvendelse i butikken. Du bedes kontakte os inden for rimelig tid efter du har opdaget manglen. Reklamation inden for 2 måneder for tidspunktet for konstatering af manglen regnes altid som værende inden for rimelig tid.
 3. Når vi har modtaget den vare, som du har reklameret over, og vi har fastslået at der er tale om en berettiget reklamation, refunderer vi betaling til dig. Vi kan ligeledes tilbyde at ombytte varen til en tilsvarende vare, hvis vi har sådan en på lager. Derudover har du ret til at forlange et nedslag i prisen svarende til fejlen og/eller manglen eller til at hæve købet i overensstemmelse med købelovens regler herom.

 

9) Olfert og Ofelias forpligtelser

 1. Såfremt din vare er behæftet med værdiforringende og/eller hævebegrundende mangler, eller såfremt din levering er forsinket, er vi ansvarlige for en eventuel skade, som du måtte have lidt som følge af manglen eller forsinkelsen i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Vi er dog kun ansvarlige for skader i det omfang, at du truffet alle rimelige foranstaltninger til at begrænse skaden. Vi er således ikke ansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at træffe disse benævnte foranstaltninger.
 2. Vi er ikke ansvarlige for skader samt forsinkelse, som skyldes uforudsete omstændigheder, der er uden for vores kontrol, eks. atomkrig, cyberangreb, pandemier, epidemier, borgerkrig og/eller lignende omstændigheder, som vi ikke med rimelighed kunne have forudset (force majeure). Du har dog altid ret til at annullere dit køb i overensstemmelse med ufravigelig forbrugerbeskyttelseslovgivning.

 

10) Olfert og Ofelias købsbetingelser

 1. Vi har ret til at ændre disse købsbetingelser løbende, men de købsbetingelser, som var gældende på tidspunktet for din ordreafgivelse, vil altid finde anvendelse på pågældende ordre. Alle ændringer vil fremgå af den senest offentliggjorte version af vores købsbetingelser på hjemmesiden. Ændringerne træder i kraft fra det tidspunkt, hvor du har accepteret købsbetingelserne, altså hvis der eksempelvis foretages et nyt køb via webshoppen.
 2. Nærværende købsbetingelser fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk ret. Såfremt en betingelse findes ugyldig og/eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, myndighed eller tvistløsningsorgan, forbliver de øvrige betingelser, såfremt de fortsat er gyldige og kan håndhæves, en del af købsbetingelser og er således gyldige og kan håndhæves fuldt ud i uoverensstemmelse med gældende lovgivning.

 

11) Spørgsmål klager og tvister

 1. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende din ordre. Du kan let kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som vi har oplyst øverst i nærværende betingelser.
 2. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, har du adgang til, såfremt du opfylder betingelserne at indgive en klage til Forbruger Europa (ECC-net), forbrugerklagenævnet eller lignende organ.
 3. Uanset ovenstående kan eventuelle tvister indbringes for en relevant domstol.
 4. Beløbet for dit køb vil først blive trykket, når vi har behandlet ordren og sendt den til forsendelse.